Jazykový koutek

V našem jazykovém koutku se snažíme přinášet vám zajímavá srovnání vlastností a výrazových prostředků jednotlivých jazyků. Ať se jedná o stavbu vět, přísloví, nebo přenesené slovní významy, jsou si všechny evropské jazyky do jisté míry podobné.

My pro vás vyhledáváme zajímavosti, o kterých se moc neví a většinou se o nich ani ve školách moc nehovoří. Budeme rádi, když nám pošlete vlastní nápady a vlastní zajímavá zjištění a rádi je na tomto místě zveřejníme.

Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče.
(nebo) Kdo nepracuje, ať nejí.

Toto přísloví je staré nejspíše jako lidstvo samo a platí jistě již od dob neolitu.

Ohne Fleiß kein Preis.
(Překlad: Bez píle žádná odměna.)

No bees no honey, no work no money.
(Překlad: Když nejsou včely, není med, když není práce, nejsou peníze.)

Без труда не вынуть и рыбки из пруда.
(Překlad: Bez práce rybu z rybníka nevylovíš.)

Oddělovač

Konec dobrý, všechno dobré.

Životní moudro, které je zcela jednoznačné a identické ve všech 4 jazycích.

Ende gut, alles gut.
(Překlad: Konec dobrý, všechno dobré.)

All is well that ends well.
(Překlad: Všechno dobré, co dobře končí.)

Всё хорошо, что хорошо кончается.
(Překlad: Všechno dobré, co dobře končí.)

Konec dobrý, všechno dobré
Oddělovač
Vrána k vráně sedá

Vrána k vráně sedá.

Moudrost, platící ve všech sférách lidské činnosti.

Gleich und gleich geselt sich gern.
(Překlad: Rovný rovného si hledá.)

Birds of a feather flock together.
(Překlad: Vrána k vráně sedá.)

Рыбак рыбака видит издалека.
(Překlad: Rybář rybáře už vidí zdaleka.)

Oddělovač

Jiný kraj, jiný mrav.

Přísloví, potvrzené v mezinárodním kontextu.

Andere Länder, andere Sitten.
(Překlad je identický s českou verzí.)

So many countries, so many customs.
(Překlad: Kolik krajů, tolik obyčejů.)

Сколько стран, столько и обычаев.
(Překlad: Kolik krajů, tolik obyčejů.)

Jiný kraj, jiný mrav
Oddělovač
Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše

Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.

Staré přísloví, které je hodně aktuální i v dnešní době.

Besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.
(Překlad je identický s češtinou.)

A bird in the hand is better, than two in the bush.
(Překlad: Jeden pták v hrsti je lepší, než dva v keři.)

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
(Překlad: Lepší sýkorka v rukách, nežli jeřáb na obloze.)

Oddělovač

Ranní ptáče dál doskáče.

Tentokrát přísloví trochu výchovné, které platí na lenochy.

Německy – existují 3 varianty.

Frühe Stunde hat Gold im Munde.
(Překlad: Ranní hodina má v ústech zlato.)

Der Pflug am Morgen macht die besten Furchen.
(Překlad: Pluh dělá ráno nejlepší brázdy.)

Sich regen bringt Segen.
(Překlad: Pospíšit si přináší požehnání.)

Early bird catches the worm.
(Překlad: Ranní ptáče chytí žížalu.)

Кто рано встаёт, тому бог даёт.
(Překlad: Kdo brzy vstane, tomu bůh požehná.)

Ranní ptáče dál doskáče
Oddělovač
Chybami se člověk učí

Chybami se člověk učí.

Moudrost, která nás provází celý život.

Aus Schaden wird man klug.
(Překlad: Z chyb člověk zmoudří.)

We learn by mistakes.
(Překlad: Učíme se z chyb.)

Век живи – век учись.
(Překlad: Doba života – doba učení.)

Oddělovač

Všude dobře, doma nejlépe.

Tentokrát přísloví, kterému dá jistě každý za pravdu.

Trautes Heim, Glück allein.
(Překlad: Rozmilý domov, samé štěstí.)

Anglicky – existují 2 varianty.

East or west, home is best.
(Překlad: Východ nebo západ, domov je nejlepší.)

There is no place like home.
(Překlad: Neexistuje místo podobné domovu.)

В гостях хорошо, а дома лучше.
(Překlad: Na návštěvě je dobře, ale doma lépe.)

Všude dobře, doma nejlépe