Překlady

Chcete zprovoznit nějaký stroj a v návodu marně hledáte české instrukce? Držíte v rukou popsaný papír a přitom nerozumíte jedinému slovu? Potřebujete svým zahraničním partnerům či přátelům poslat dokumenty a víte, že si s češtinou neporadí?

Překlady

Obousměrné překlady

Nabízíme obousměrné překlady v jazykových kombinacích:

 • německý jazyk – český jazyk
 • ruský jazyk – český jazyk
 • anglický jazyk – český jazyk

Překlady v oborech

Poskytujeme překlady v oborech:

 • technika a strojírenství – překlady návodů, katalogů, technických podkladů atp.
 • obchod – překlady obchodní dokumentace, obchodních dopisů, smluv atp.
 • reklama a marketing – překlady prospektů, nabídkových listů, katalogů, webových prezentací atp.
 • obecné – překlady dopisů, různých dokumentů, anotací, recenzí, článků atp.

Při překladech rozsáhlých databází, návodů a katalogů pracujeme s překladatelskými nástroji TRADOS, které zaručí jednotnou terminologii a formu a zároveň přinášejí výrazné úspory nákladů na překlad.

Odbornost překladů je podložena 17letou praxí v obchodně-strojírenském oboru a v oblasti marketingu.

Cena překladu

Základní tarify za překlad 1 NS (1800 znaků vč. mezer):

 • z českého do německého, ruského či anglického jazyka – 400 Kč (18 EUR)
 • z německého, ruského či anglického do českého jazyka – 360 Kč (15 EUR)
 • grafická či textová úprava (1 strana) – 250 Kč (10 EUR)

Při uzavření rámcové smlouvy o překladech při větším objemu překladů či při dlouhodobé spolupráci stanovujeme pro každého zákazníka individuální cenu dohodou.

Termíny překladů

Termíny vypracování překladů:

 • běžný termín – 7–10 pracovních dnů
 • spěšný termín (příplatek 15 %) – 2–4 pracovní dny
 • expresní termín (příplatek 30 %) – 24 hodin